Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Senin, 11 Mei 2009

Tuladha Urut-urutan Panulisan (Struktur) Proposal Ujian Praktik


Sajake trontong-trontong ujian praktik basa Jawa lan Kesenian wis arep kaleksanan, mligine Kelas IX kanggo ngadhepi ujian praktik kasebut saben kelas diwajibake nggawe proposal luwih dhisik. Sabab acara pagelaran bisa kaleksanan kanthi apik salah sijine sinengkuyung rancangan kang mateng. Rancangan kasebut biasane awujud proposal. Mula becike coba delengen urut-urutane panulisan (struktur) proposal supaya mengko ben proposale ora ditolak dening guru pembimbing. Tuladha urut-urutane (struktur) proposal bisa diundhuh ana ing kene.
Kuwi kabeh amung minangka tuladhane wae, wondene kepriye carane ngembangake proposal, gumantung marang rembugamu karo kanca-kancamu sakkelas.
Kawigaten : Proposal Ujian Praktik udakara tanggal 20 Mei kudu wis rampung, jangkep lan pengesahane.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo