Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Jumat, 04 Juni 2010

Materi Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil Mapel Bahasa Jawa Kelas VII

Tanggal 9-14 Desember 2010, siswa lan siswi Kelas VII, Kelas VIII lan Kelas IX SMP Negeri 1 Kecamatan Ponorogo bakal ngleksanakake Ulangan Akhir Semester (UAS) Ganjil. Mula, mligine piwulangan basa Jawa Kelas VII kanggo nyamektakake dhiri (mempersiapkan diri) ngadhepi ujian mau coba undhuhen panduganing (perkiraan) materi-materi kang bakal metu : ing kene

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo