Asiling Lomba Nembang Macapat lan Maca Geguritan ing UNESA SurabayaMutiara Kapendhem


Sabtu, 18 Desember 2010

Tugas Remedial Ulangan Akhir Semester Ganjil Kelas VII Taun Piwulangan 2010/2011

Ulangan Akhir Semester Ganjil Kelas VII wis kaleksanan, wondene kang antuk biji sakngisore Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sing gunggunge 75 kudu nindakake Remidi kanthi nggarap pitakonan-pitakonan kang bisa diundhuh ana : ing kene

1 komentar:

  1. Wah... sae sanget menika Kang... ngenthenagken sangganing siswa2...

    BalasHapus

Papan Nggoleki Saka Google

 
(Copyright 2008) Forum Basa Jawa SMP Negeri 1 Ponorogo